Canlıskor Logo ×
Ayarlar Ayarlar
İletişim İletişim
Privacy Notice Gizlilik Bildirimi
İddaa Tahmini
Win Bahis Tahmini
Combo Winner : Iraq and +1.5 goals
GOL TAHMİNLERİ
Win Ev Sahibi
Alt 2.5
Win Deplasman
Alt 5.5
Win Toplam Gol
Üst 1.5
KİM KAZANIR ?
10%
45%
45%
Canlı Anlatım
46'
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Thanh Nhàn
46'
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Đình Bắc
Youssef Amyn
Bashar Rasan
46'
48'
Nguyễn Tuấn Anh
54'
Võ Minh Trọng
55'
Nguyễn Tuấn Anh
Lê Phạm Thành Long
60'
Võ Minh Trọng
Khuất Văn Khang
Mohanad Ali
Aymen Hussein
61'
Amir Al Ammari
Ali Al Hamadi
61'
66'
Quế Ngọc Hải
Bùi Hoàng Việt Anh
Mustafa Saadoun
Hussein Ali Haidar
75'
Pashang Abdulla
Ali Jasim
80'
88'
Đặng Văn Lâm
89'
Thai Son Nguyen
Mohanad Ali
90'
90'
Dinh Bac Nguyen
(Ibraheem Bayesh)
Mohanad Ali
90'
Maç Bilgisi
Ball Stadyum
Sân vận động quốc gia Mỹ Đình
50%
Savunma
50%
29%
Hücum
71%
100%
Savunma
0%
0%
Pozisyon Dağılımı
0%
20%
STRENGTH H2H
80%
38%
GOALS H2H
63%
34.3%
WINS THE GAME
66.0%
Ball

Henüz veri güncellenmedi.

23
Đặng Văn LâmĐặng Văn Lâm
6
Nguyễn Thanh BìnhNguyễn Thanh Bình
3
Quế Ngọc HảiQuế Ngọc Hải
12
Phan Tuấn TàiPhan Tuấn Tài
17
Vũ Văn ThanhVũ Văn Thanh
11
Nguyễn Tuấn AnhNguyễn Tuấn Anh
16
Nguyễn Thái SơnNguyễn Thái Sơn
4
Võ Minh TrọngVõ Minh Trọng
9
Nguyễn Văn ToànNguyễn Văn Toàn
22
Nguyễn Tiến LinhNguyễn Tiến Linh
18
Phạm Tuấn HảiPhạm Tuấn Hải
23
Đặng Văn LâmĐặng Văn Lâm
6
Nguyễn Thanh BìnhNguyễn Thanh Bình
3
Quế Ngọc HảiQuế Ngọc Hải
12
Phan Tuấn TàiPhan Tuấn Tài
17
Vũ Văn ThanhVũ Văn Thanh
11
Nguyễn Tuấn AnhNguyễn Tuấn Anh
16
Nguyễn Thái SơnNguyễn Thái Sơn
4
Võ Minh TrọngVõ Minh Trọng
9
Nguyễn Văn ToànNguyễn Văn Toàn
22
Nguyễn Tiến LinhNguyễn Tiến Linh
18
Phạm Tuấn HảiPhạm Tuấn Hải
23
Đặng Văn LâmĐặng Văn Lâm
6
Nguyễn Thanh BìnhNguyễn Thanh Bình
3
Quế Ngọc HảiQuế Ngọc Hải
12
Phan Tuấn TàiPhan Tuấn Tài
17
Vũ Văn ThanhVũ Văn Thanh
11
Nguyễn Tuấn AnhNguyễn Tuấn Anh
16
Nguyễn Thái SơnNguyễn Thái Sơn
4
Võ Minh TrọngVõ Minh Trọng
9
Nguyễn Văn ToànNguyễn Văn Toàn
22
Nguyễn Tiến LinhNguyễn Tiến Linh
18
Phạm Tuấn HảiPhạm Tuấn Hải
23
Đặng Văn LâmĐặng Văn Lâm
6
Nguyễn Thanh BìnhNguyễn Thanh Bình
3
Quế Ngọc HảiQuế Ngọc Hải
12
Phan Tuấn TàiPhan Tuấn Tài
17
Vũ Văn ThanhVũ Văn Thanh
11
Nguyễn Tuấn AnhNguyễn Tuấn Anh
16
Nguyễn Thái SơnNguyễn Thái Sơn
4
Võ Minh TrọngVõ Minh Trọng
9
Nguyễn Văn ToànNguyễn Văn Toàn
22
Nguyễn Tiến LinhNguyễn Tiến Linh
18
Phạm Tuấn HảiPhạm Tuấn Hải
23
Đặng Văn LâmĐặng Văn Lâm
6
Nguyễn Thanh BìnhNguyễn Thanh Bình
3
Quế Ngọc HảiQuế Ngọc Hải
12
Phan Tuấn TàiPhan Tuấn Tài
17
Vũ Văn ThanhVũ Văn Thanh
11
Nguyễn Tuấn AnhNguyễn Tuấn Anh
16
Nguyễn Thái SơnNguyễn Thái Sơn
4
Võ Minh TrọngVõ Minh Trọng
9
Nguyễn Văn ToànNguyễn Văn Toàn
22
Nguyễn Tiến LinhNguyễn Tiến Linh
18
Phạm Tuấn HảiPhạm Tuấn Hải
23
Đặng Văn LâmĐặng Văn Lâm
6
Nguyễn Thanh BìnhNguyễn Thanh Bình
3
Quế Ngọc HảiQuế Ngọc Hải
12
Phan Tuấn TàiPhan Tuấn Tài
17
Vũ Văn ThanhVũ Văn Thanh
11
Nguyễn Tuấn AnhNguyễn Tuấn Anh
16
Nguyễn Thái SơnNguyễn Thái Sơn
4
Võ Minh TrọngVõ Minh Trọng
9
Nguyễn Văn ToànNguyễn Văn Toàn
22
Nguyễn Tiến LinhNguyễn Tiến Linh
18
Phạm Tuấn HảiPhạm Tuấn Hải
23
Đặng Văn LâmĐặng Văn Lâm
6
Nguyễn Thanh BìnhNguyễn Thanh Bình
3
Quế Ngọc HảiQuế Ngọc Hải
12
Phan Tuấn TàiPhan Tuấn Tài
17
Vũ Văn ThanhVũ Văn Thanh
11
Nguyễn Tuấn AnhNguyễn Tuấn Anh
16
Nguyễn Thái SơnNguyễn Thái Sơn
4
Võ Minh TrọngVõ Minh Trọng
9
Nguyễn Văn ToànNguyễn Văn Toàn
22
Nguyễn Tiến LinhNguyễn Tiến Linh
18
Phạm Tuấn HảiPhạm Tuấn Hải
23
Đặng Văn LâmĐặng Văn Lâm
6
Nguyễn Thanh BìnhNguyễn Thanh Bình
3
Quế Ngọc HảiQuế Ngọc Hải
12
Phan Tuấn TàiPhan Tuấn Tài
17
Vũ Văn ThanhVũ Văn Thanh
11
Nguyễn Tuấn AnhNguyễn Tuấn Anh
16
Nguyễn Thái SơnNguyễn Thái Sơn
4
Võ Minh TrọngVõ Minh Trọng
9
Nguyễn Văn ToànNguyễn Văn Toàn
22
Nguyễn Tiến LinhNguyễn Tiến Linh
18
Phạm Tuấn HảiPhạm Tuấn Hải
23
Đặng Văn LâmĐặng Văn Lâm
6
Nguyễn Thanh BìnhNguyễn Thanh Bình
3
Quế Ngọc HảiQuế Ngọc Hải
12
Phan Tuấn TàiPhan Tuấn Tài
17
Vũ Văn ThanhVũ Văn Thanh
11
Nguyễn Tuấn AnhNguyễn Tuấn Anh
16
Nguyễn Thái SơnNguyễn Thái Sơn
4
Võ Minh TrọngVõ Minh Trọng
9
Nguyễn Văn ToànNguyễn Văn Toàn
22
Nguyễn Tiến LinhNguyễn Tiến Linh
18
Phạm Tuấn HảiPhạm Tuấn Hải
23
Đặng Văn LâmĐặng Văn Lâm
6
Nguyễn Thanh BìnhNguyễn Thanh Bình
3
Quế Ngọc HảiQuế Ngọc Hải
12
Phan Tuấn TàiPhan Tuấn Tài
17
Vũ Văn ThanhVũ Văn Thanh
11
Nguyễn Tuấn AnhNguyễn Tuấn Anh
16
Nguyễn Thái SơnNguyễn Thái Sơn
4
Võ Minh TrọngVõ Minh Trọng
9
Nguyễn Văn ToànNguyễn Văn Toàn
22
Nguyễn Tiến LinhNguyễn Tiến Linh
18
Phạm Tuấn HảiPhạm Tuấn Hải
23
Đặng Văn LâmĐặng Văn Lâm
6
Nguyễn Thanh BìnhNguyễn Thanh Bình
3
Quế Ngọc HảiQuế Ngọc Hải
12
Phan Tuấn TàiPhan Tuấn Tài
17
Vũ Văn ThanhVũ Văn Thanh
11
Nguyễn Tuấn AnhNguyễn Tuấn Anh
16
Nguyễn Thái SơnNguyễn Thái Sơn
4
Võ Minh TrọngVõ Minh Trọng
9
Nguyễn Văn ToànNguyễn Văn Toàn
22
Nguyễn Tiến LinhNguyễn Tiến Linh
18
Phạm Tuấn HảiPhạm Tuấn Hải
12
Jalal Hassan HachimJalal Hassan Hachim
2
Hussein Ali HaidarHussein Ali Haidar
3
Rebin SolakaRebin Solaka
6
Ali AdnanAli Adnan
23
Merchas DoskiMerchas Doski
17
Ali JasimAli Jasim
8
Ibraheem BayeshIbraheem Bayesh
20
Osama RashidOsama Rashid
13
Bashar RasanBashar Rasan
18
Aymen HusseinAymen Hussein
9
Ali Al HamadiAli Al Hamadi
12
Jalal Hassan HachimJalal Hassan Hachim
2
Hussein Ali HaidarHussein Ali Haidar
3
Rebin SolakaRebin Solaka
6
Ali AdnanAli Adnan
23
Merchas DoskiMerchas Doski
17
Ali JasimAli Jasim
8
Ibraheem BayeshIbraheem Bayesh
20
Osama RashidOsama Rashid
13
Bashar RasanBashar Rasan
18
Aymen HusseinAymen Hussein
9
Ali Al HamadiAli Al Hamadi
12
Jalal Hassan HachimJalal Hassan Hachim
2
Hussein Ali HaidarHussein Ali Haidar
3
Rebin SolakaRebin Solaka
6
Ali AdnanAli Adnan
23
Merchas DoskiMerchas Doski
17
Ali JasimAli Jasim
8
Ibraheem BayeshIbraheem Bayesh
20
Osama RashidOsama Rashid
13
Bashar RasanBashar Rasan
18
Aymen HusseinAymen Hussein
9
Ali Al HamadiAli Al Hamadi
12
Jalal Hassan HachimJalal Hassan Hachim
2
Hussein Ali HaidarHussein Ali Haidar
3
Rebin SolakaRebin Solaka
6
Ali AdnanAli Adnan
23
Merchas DoskiMerchas Doski
17
Ali JasimAli Jasim
8
Ibraheem BayeshIbraheem Bayesh
20
Osama RashidOsama Rashid
13
Bashar RasanBashar Rasan
18
Aymen HusseinAymen Hussein
9
Ali Al HamadiAli Al Hamadi
12
Jalal Hassan HachimJalal Hassan Hachim
2
Hussein Ali HaidarHussein Ali Haidar
3
Rebin SolakaRebin Solaka
6
Ali AdnanAli Adnan
23
Merchas DoskiMerchas Doski
17
Ali JasimAli Jasim
8
Ibraheem BayeshIbraheem Bayesh
20
Osama RashidOsama Rashid
13
Bashar RasanBashar Rasan
18
Aymen HusseinAymen Hussein
9
Ali Al HamadiAli Al Hamadi
12
Jalal Hassan HachimJalal Hassan Hachim
2
Hussein Ali HaidarHussein Ali Haidar
3
Rebin SolakaRebin Solaka
6
Ali AdnanAli Adnan
23
Merchas DoskiMerchas Doski
17
Ali JasimAli Jasim
8
Ibraheem BayeshIbraheem Bayesh
20
Osama RashidOsama Rashid
13
Bashar RasanBashar Rasan
18
Aymen HusseinAymen Hussein
9
Ali Al HamadiAli Al Hamadi
12
Jalal Hassan HachimJalal Hassan Hachim
2
Hussein Ali HaidarHussein Ali Haidar
3
Rebin SolakaRebin Solaka
6
Ali AdnanAli Adnan
23
Merchas DoskiMerchas Doski
17
Ali JasimAli Jasim
8
Ibraheem BayeshIbraheem Bayesh
20
Osama RashidOsama Rashid
13
Bashar RasanBashar Rasan
18
Aymen HusseinAymen Hussein
9
Ali Al HamadiAli Al Hamadi
12
Jalal Hassan HachimJalal Hassan Hachim
2
Hussein Ali HaidarHussein Ali Haidar
3
Rebin SolakaRebin Solaka
6
Ali AdnanAli Adnan
23
Merchas DoskiMerchas Doski
17
Ali JasimAli Jasim
8
Ibraheem BayeshIbraheem Bayesh
20
Osama RashidOsama Rashid
13
Bashar RasanBashar Rasan
18
Aymen HusseinAymen Hussein
9
Ali Al HamadiAli Al Hamadi
12
Jalal Hassan HachimJalal Hassan Hachim
2
Hussein Ali HaidarHussein Ali Haidar
3
Rebin SolakaRebin Solaka
6
Ali AdnanAli Adnan
23
Merchas DoskiMerchas Doski
17
Ali JasimAli Jasim
8
Ibraheem BayeshIbraheem Bayesh
20
Osama RashidOsama Rashid
13
Bashar RasanBashar Rasan
18
Aymen HusseinAymen Hussein
9
Ali Al HamadiAli Al Hamadi
12
Jalal Hassan HachimJalal Hassan Hachim
2
Hussein Ali HaidarHussein Ali Haidar
3
Rebin SolakaRebin Solaka
6
Ali AdnanAli Adnan
23
Merchas DoskiMerchas Doski
17
Ali JasimAli Jasim
8
Ibraheem BayeshIbraheem Bayesh
20
Osama RashidOsama Rashid
13
Bashar RasanBashar Rasan
18
Aymen HusseinAymen Hussein
9
Ali Al HamadiAli Al Hamadi
12
Jalal Hassan HachimJalal Hassan Hachim
2
Hussein Ali HaidarHussein Ali Haidar
3
Rebin SolakaRebin Solaka
6
Ali AdnanAli Adnan
23
Merchas DoskiMerchas Doski
17
Ali JasimAli Jasim
8
Ibraheem BayeshIbraheem Bayesh
20
Osama RashidOsama Rashid
13
Bashar RasanBashar Rasan
18
Aymen HusseinAymen Hussein
9
Ali Al HamadiAli Al Hamadi
3-4-3
SAHA İÇİ DİZİLİŞ
4-4-2
23
Đặng Văn Lâm
Jalal Hassan Hachim
12
6
Nguyễn Thanh Bình
Hussein Ali Haidar
2
3
Quế Ngọc Hải
Rebin Solaka
3
12
Phan Tuấn Tài
Ali Adnan
6
17
Vũ Văn Thanh
Merchas Doski
23
11
Nguyễn Tuấn Anh
Ali Jasim
17
16
Nguyễn Thái Sơn
Ibraheem Bayesh
8
4
Võ Minh Trọng
Osama Rashid
20
9
Nguyễn Văn Toàn
Bashar Rasan
13
22
Nguyễn Tiến Linh
Aymen Hussein
18
18
Phạm Tuấn Hải
Ali Al Hamadi
9
OYUNDAN ÇIKAN OYUNCULAR
13
Nguyễn Thanh Nhàn
Youssef Amyn
7
15
Nguyễn Đình Bắc
Mohanad Ali
10
19
Lê Phạm Thành Long
Amir Al Ammari
16
10
Khuất Văn Khang
Mustafa Saadoun
15
20
Bùi Hoàng Việt Anh
Pashang Abdulla
19
8
Đỗ Hùng Dũng
Frans Putros
4
14
Nguyễn Hoàng Đức
Ahmed Yahia
5
5
Giáp Tuấn Dương
Ahmed Basil
22
7
Triệu Việt Hưng
Fahad Talib
1
21
Nguyễn Văn Việt II
Hasan Abdulkareem
11
1
Nguyễn Đình Triệu
Mustafa Nadhim
14
2
Phạm Xuân Mạnh
Ahmad Allée
21
#
Group A
MP
W
D
L
G
PTS
1
2
2
0
0
11:1
6

2
2
1
0
1
4:1
3

3
2
1
0
1
1:3
3

2
0
0
2
1:12
0

#
Group B
MP
W
D
L
G
PTS
1
2
2
0
0
10:0
6

2
1
0
1
6:2
3

3
2
1
0
1
1:5
3

2
0
0
2
1:11
0

#
Group C
MP
W
D
L
G
PTS
2
2
0
0
8:0
6

2
1
0
1
4:3
3

3
2
1
0
1
2:4
3

2
0
0
2
1:8
0

#
Group D
MP
W
D
L
G
PTS
2
2
0
0
5:3
6

2
2
1
0
1
3:1
3

2
1
0
1
4:4
3

2
0
0
2
0:4
0

#
Group E
MP
W
D
L
G
PTS
1
2
1
1
0
6:2
4

2
1
1
0
5:3
4

2
0
1
1
3:5
1

2
0
1
1
2:6
1

#
Group F
MP
W
D
L
G
PTS
1
2
2
0
0
6:1
6

2
1
0
1
2:1
3

2
0
1
1
1:3
1

2
0
1
1
2:6
1

#
Group G
MP
W
D
L
G
PTS
2
2
0
0
6:0
6

2
1
1
0
7:2
4

3
2
0
1
1
1:3
1

2
0
0
2
1:10
0

#
Group H
MP
W
D
L
G
PTS
2
2
0
0
6:0
6

2
1
0
1
2:2
3

3
2
1
0
1
2:2
3

4
2
0
0
2
0:6
0

#
Group I
MP
W
D
L
G
PTS
2
2
0
0
8:0
6

2
0
2
0
1:1
2

2
0
1
1
0:1
1

2
0
1
1
1:8
1

Fikstür Favorilere ekle

betwinner spor ve alanındaki son canlı maçları burada. 1xbet canlı skor ve maç sonuçlarını takip edin. youwin